החיים שלכם הם סרט

זה הזמן שלכם והזיכרונות שלכם
זה העסק שלכם והוא חשוב לכם
זה האירוע שלכם והוא הזיכרון שלכם

שתפו איתי ואדאג לערוך לכם כמו שאתם רואים בדימיונכם